Prețul materialelor
pentru fîntîni
Executarea proiectului de instalare a fîntînii: negociabil
Curățarea fîntînii: negociabil
Lacăt din lut: negociabil
Transportarea solului pîna la 20 m de la fîntînă: negociabil
Adîncirea fîntînii: negociabil
Inele pentru fîntîni: negociabil
Capace: negociabil
Căsuțe pentru fîntîni: negociabil
Aprovizinarea cu apă: negociabil
servicii
Price List
Lucrul de instalare a fîntînilor: de la 1500 lei;
Curățarea fîntînii: de la 1000 lei;
Îndepărtarea solului: negociabil;
Adîncirea fîntînii: de la 1000-1800 lei pentru un inel;
Inel pentru fîntînă: de la 450 lei + livrarea;
Capace de canalizare: de la 400 lei + livrarea;
Instalarea acumulatorului de apă: negociabil;
Instalarea filtrelor de apă: negociabil;

Achitarea

Materialele se achită imediat, după livrare pe terenul de lucru. Materialele vor fi livrate în ziua de inițiere a lucrărilor sau a doua zi.
Achitarea în totalitate a lucrărilor se va efectua la sfârșitul lucrului și a dării acesteia în exploatare.