Prețuri pentru serviciul de curățare
Prețul include: pomparea apei, curățarea de nămol și alte resturi, fundul puțului, etanșarea îmbinărilor cu un amestec nisip-ciment
Până la 7 inele
7-10 inele
10-15 inele
15 - 20 de inele
20 la 30 de inele
Mai mult de 30 de inele